CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

TPM

EKSPERT TPM

Informacje

Informacje o szkoleniu

 • Data rozpoczęcia szkolenia – IV kwartał 2024
 • Czas trwania szkolenia – 34 godziny
 • 2 certyfikaty
 • 41 lekcji tematycznych online
 • 6-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej
 • Hybrydowa forma szkolenia
 • Indywidualne konsultacje z Ekspertem
 • Spotkania na żywo z Trenerem
 • Testy potwierdzające zdobytą wiedzę
 • Monitorowanie postępów szkolenia

Dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu?

 • Intensywny trening wiedzy i umiejętności pod okiem Ekspertów z bogatym doświadczeniem.
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Trenerem dla każdego uczestnika.
 • 9-miesięczny dostęp do platformy Opexity z profesjonalnymi materiałami szkoleniowymi.
 • Warsztatowa forma szkolenia wraz z licznymi case studies oraz ćwiczeniami.
 • Wiedza poświadczona rekomendowanymi certyfikatami w dwóch językach.
 • Jedyny tak bogaty program merytoryczny na rynku w bezkonkurencyjnej cenie.

Dlaczego?

Cena

2990 zł netto+VAT

Ceny w przypadku zniżek korporacyjnych ustalane są indywidualnie. Organizujemy także szkolenia zamknięte dla firm.

Jesteś studentem? Zapytaj o dofinansowanie do szkolenia!

Zapraszamy do kontaktu!

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA

0 1 Wprowadzenie do koncepcji Lean Management (2h40min)

 • Zasady i cele znanej na całym świecie koncepcji Lean Management,
 • Poznanie 8 rodzajów marnotrawstwa i ich wpływ na doskonalenie procesów w organizacjach,
 • Poznanie genezy, fundamentów i filarów systemu Toyota Production System,
 • Poznanie zasad i korzyści z wdrożenia metody 5S w organizacji,
 • Dobre praktyki w zakresie 5S – przykłady,
 • Audytowanie systemu 5S – planowanie audytów, tworzenie formularzy i harmonogramów, przeprowadzanie audytów i zarządzania działaniami poaudytowymi.

0 2 Total Productive Maintenance - zaawansowany system zarządzania produkcją (7h)

 • Prewencyjne utrzymanie maszyn i urządzeń w odniesieniu do koncepcji ciągłego doskonalenia,
 • Przedstawienie genezy powstania oraz historii rozwoju TPM oraz definicja pojęcia,
 • Przeprowadzenie rachunku opłacalności wdrożenia TPM w organizacji – prewencja vs. plan produkcji,
 • Zarządzanie zmianami w organizacji podczas wdrażania TPM – rola działu produkcji i utrzymania ruchu,
 • Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn,
 • Wpływ systemu 5S na prowadzenie działań prewencyjnych,
 • Omówienie filarów TPM,
 • Wskaźniki TPM, czyli monitorowanie prowadzonych zmian,
 • Omówienie etapów wdrażania TPM,
 • Problemy, pułapki podczas wdrożenia TPM.

0 3 Metody i narzędzia lean w środowisku produkcyjnym (4h)

 • „Idź i zobacz!” – czyli korzyści i zasady dobrego Gemba Walk,
 • Dobre praktyki prowadzenia Spotkań Produkcyjnych,
 • Dzielenia się wiedzą w środowisku produkcyjnym – formularze One Point Lesson, Lesson Learned Card i Kaizen Card,
 • Zarządzanie wizualne i strefy komunikacyjne jako elementy komunikacji z pracownikami,
 • Metody Problem Solving – praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych,
 • Zapobieganie niezamierzonym błędom pracowników – omówienie narzędzia Poka Yoke.

0 4 Praktyczne aspekty autonomicznego utrzymania ruchu (9h30min)

 • Poznanie procesu wdrażania Autonomicznego Utrzymania Ruchu – 7 kroków do perfekcji,
 • „Machine Day” czyli przywrócenie maszyn do stanu pierwotnego i początek budowy świadomości AM,
 • Omówienie pojęcia Red-Tag – do czego służy i jak może pomóc w prowadzeniu działań naprawczych,
 • Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń,
 • Praktyczne aspekty przeglądów maszyny i wyposażenia oraz tworzenie planów przeglądów AM,
 • Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM,
 • Praktyczne wskazówki dotyczące szkolenia i przygotowania operatorów do prowadzenia samodzielnych działań z zakresu AM,
 • Samoinspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora,
 • Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady „Zero defektów”.

0 5 Strategia zapobiegania awariom i przestojom (7h)

 • Wprowadzenie i 7 kroków Focused Improvement,
 • Definiowanie obszarów do analizy stratyfikacja zidentyfikowanych strat mających wpływ na wydajność maszyn,
 • Omówienie sposobów prowadzenia warsztatów doskonalących,
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu – omówienie metod podejścia zapobiegawczego,
 • Planned Maintenance, badanie krytyczności urządzeń,
 • Tworzenie planów prewencyjnych (PM) – zasady i praktyczne przykłady,
 • Wprowadzenie do CBM (Condition Based Maintenance),
 • Przegląd modeli diagnostycznych, służących do wykrycia symptomów potencjalnego uszkodzenia,
 • Doskonalenie prewencyjnego UR – analiza RCM (Reliability Centered Maintenance),
 • Praktyczne wskazówki zarządzania częściami zamiennymi maszyn.

0 6 SMED - metoda szybkiego przezbrajania maszyn (1h)

 • Wprowadzenie do koncepcji szybkiego przezbrajania maszyn,
 • Sposoby liczenia czasów przezbrojeń maszyn, omówienie wskaźnika OEE,
 • Omówienie poszczególnych etapów SMED,
 • Omówienie dodatkowych narzędzi Lean wspierających proces przezbrojeń maszyn.

PROWADZĄCY

AUTORZY SZKOLENIA

Bartłomiej Tomczyński | Konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, doświadczony Auditor Ligi Mistrzów 5S. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych.

Robert Bujas | Koordynator Projektów Optymalizacyjnych

Specjalista w zakresie zarządzania, Lean Management oraz Problem Solving. Zarządzał dużymi, wielowątkowymi, angażującymi znaczne zasoby ludzkie badaniami obciążenia pracą dużych zespołów pracowniczych oraz projektami optymalizacji kosztów wytworzenia, projektowania nowych layoutów produkcyjnych i symulacji komputerowych hipotez optymalizacyjnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Marta Wróbel

+48 507 174 084 contact@opexity.com