NOWOŚĆ

INDUSTRY 4.0

INDUSTRY 4.0 I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Informacje

Informacje o szkoleniu

 • Czas trwania szkolenia – 35 godzin (w tym 7 godzin stacjonarnie w Krakowie, pozostała część prowadzona w formie online)
 • 2 certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności
 • Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem technologii VR
 • 10-tygodniowy dostęp do platformy Opexity z dodatkowymi materiałami szkoleniowymi
 • Warsztatowa forma szkolenia wraz z licznymi case studies oraz ćwiczeniami
 • Szkolenie utworzone dzięki współpracy firm specjalizujących się w Industry 4.0

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwo?

 • Prowadzący szkolenie to Praktycy – Eksperci z bogatym doświadczeniem.
 • Dostęp do międzynarodowej platformy e-learnigowej Opexity z materiałami szkoleniowymi i testami wiedzy.
 • Hybrydowa forma zajęć pozwala połączyć naukę z innymi obowiązkami.
 • 6 modułów szkoleniowych tworzących unikatowy program merytoryczny łączący w sobie zagadnienia związane z Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwem.
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w biznesie.

Dlaczego warto?

Cena szkolenia

4800 zł netto + VAT

Ceny w przypadku zniżek korporacyjnych ustalane są indywidualnie.

Jesteś studentem?

Zapytaj o dofinansowanie do szkolenia!

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA

0 1 Skuteczne zarządzanie danymi w organizacji

 • Dane i ich znaczenie.
 • Od Data-Informed do Data-Driven, czyli organizacja napędzana danymi.
 • Jak zbudować efektywnie działający zespół w organizacji?

0 2 Zbieranie i wnioskowanie z danych w koncepcji Industry 4.0

 • Tworzenie, monitorowanie i zarządzanie KPI.
 • Mierzenie produktywności danego gniazda produkcyjnego za pomocą KOSU.
 • Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji – schemat blokowy, Value Stream Mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe.
 • Analiza przepływu – obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy.
 • Value Stream Mapping – wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.
 • Statistical Process Control and Measurement Systems Analysis.
 • Statystyczna kontrola procesu (SPC) – zbiór metod optymalizacji procesów i ich doskonalenie za pomocą wybranych narzędzi statystycznych.
 • Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich zastosowania. Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.

0 3 Sztuczna inteligencja i jej zastosowanie w Przemyśle 4.0

 • Technologie i koncepcje wspierajace budowe organizacji Data-driven – czyli od self service do enterprise scale analytics.
 • Integracja systemów i przepływ danych.
 • Od danych do informacji czyli BI w praktyce.
 • Zarzadzanie danymi i ich jakością.
 • Technologia sztucznej inteligencji.
 • Przykładowe algorytmy uczenia maszynowego – drzewa decyzyjne i sieci neuronowe.
 • Data Science i tworzenie modelu w praktyce.
 • Skuteczne wdrażanie rozwiązań AI w organizacji.
 • Czym jest Data Governance? O idei, o Data Management, o nowych stanowiskach i co daje “poukładanie” danych.
 • Skuteczne wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań sztucznej inteligencji w organizacji.
 • Proces wdrażania AI i utrzymania rozwiązań (ML Operations).
 • Aspekty prawne związane z wykorzystaniem danych.
 • Case study – zastosowanie sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0 – wykrywanie anomalii i predictive maintenance, forecasting i analizy what-if.

0 4 Symulacja scenariuszy optymalizacyjnych

 • Zasady projektowania layoutów produkcyjnych.
 • Symulacja komputerowa – narzędzie pozwalające na modelowanie 3D złożonych systemów produkcyjnych i usługowych oraz testowanie scenariuszy optymalizacyjnych.
 • Praktyczne przykłady wykorzystania symulacji komputerowej i modeli 3D w firmie przemysłowej.
 • Symulacja komputerowa w praktyce – wykorzystanie programu FlexSim do przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych.
 • Rola robotów autonomicznych w przedsiębiorstwach. 4 prawa robotyki.
 • Metody, zalety i ograniczenia wytwarzania addytywnego (Additive Manufacturing – AM).
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście koncepcji Lean Manufacturing.

0 5 Technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

 • Wprowadzenie do technologii Augmented reality (AR) i Virtual Reality (VR).
 • Rodzaje i typy urządzeń, trendy i zastosowanie wybranych rodzajów aplikacji, potencjalne zagrożenia dla użytkownika korzystającego z technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.
 • Możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR).
 • Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technologii VR. Symulacja procesu szkolenia w środowisku wirtualnym.
 • Augmented Reality i Virtual Reality w branży przemysłowej – zakres i skala optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii AV/VR.

0 6 Cyberbezpieczeństwo

 • Omówienie pojęcia cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i cyberataku: rodzaje zagrożeń, typy atakujących, motywacja.
 • Czy warto dbać o bezpieczeństwo technologii informatycznych? Rachunek zysków i strat.
 • Implementacja cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
 • Poprawa bezpieczeństwa ludzi, procesów i technologii.
 • Pryncypia cybersecurity.
 • Technologia: Usługi audytu zerowego (security assesment) i stałego utrzymania cyberbezpieczeństwa przy użyciu Security Operations Center (SOC).
 • Procesy i weryfikacja stanu aktualnego wraz z przygotowaniem roadmapy cyber dla 12 miesięcznego okresu.
 • Ludzie: weryfikacja wiedzy dot. higieny cybersecurity.
 • OSINT, socjotechnika i ataki typu phishing wraz z przykładami.
 • Hasła dostępu: wytyczne, metody weryfikacji wycieku, menedżery haseł i Two-factor Authentication (2FA).
 • Bezpieczeństwo urządzeń w firmie oraz w warunkach domowych.
 • Dobre nawyki cybersecurity: wytyczne, szkolenia security awareness, symulowane kampanie phishingowe.

PROWADZĄCY

SZKOLENIE POPROWADZĄ

Bartłomiej Graczyk | Microsoft

Niemal dwie dekady doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji rozwiązań z obszaru Business Intelligence i Data Warehouse. Przez ostatnie lata Bartek współpracuje z klientami i partnerami Microsoft transformując ich rozwiązania z obszaru danych do chmury publicznej. Jeden z głównych ewangelistów technologii takich jak Power BI, Azure Data Explorer czy Azure Synapse Analytics w Polsce i CEE. Ceniony ekspert w zakresie licencjonowania produktów Microsoft oraz Software Asset Management.

Ireneusz Wochlik | Aigorithmics

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI Law Tech, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning.

Tomasz Kardyś | Binary Water

Bartłomiej Rachwał | LUQAM

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dydaktyk wdrażający nowe technologie w proces dydaktyczny zarządzania projektami, wytwarzania oprogramowania, czy wykorzystania technologii AR/VR. Założyciel i kierownik dydaktycznego laboratorium VR. Jeden z głównych architektów przepływu informacji oraz administrator wydziałowych serwisów zarządzania pracą. Certyfikowany menadżer PRINCE2. Entuzjasta metodyk zwinnych, inicjator współpracy środowiska akademickiego z przemysłem.

Martyna Wiącek | Aigorithmics

Absolwentka studiów matematycznych na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH ze specjalizacją ‘Matematyka obliczeniowa i komputerowa’. Data Scientist w firmie Aigorithmics, ekspertka Fundacji AI Law Tech, członkini Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM. Specjalistka od metod statystycznych, numerycznych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia.

OPINIE

Opinie Klientów

Marta Jesiołowska |

Szkolenie było bardzo interesujące, chociaż najciekawszą część stanowiło spotkanie 3 dot. optymalizacji procesów i wykorzystania Industry 4.0 w przemyśle. Chętniej z tego tematu oczekiwałabym warsztatów i rozłożenia zagadnienia na dwa spotkania. Oczywiście prowadzący byli bardzo profesjonalni, mili, dobrze przygotowani, a wiedza przedstawiona w sposób przejrzysty i klarowny. 🙂

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Anna Banyś

+48 730 822 627 contact@opexity.com