Ekspert TPM

Firma LUQAM we współpracy z międzynarodową platformą Opexity zapraszają na szkolenie Ekspert TPM!

Poznaj praktyczne aspekty koncepcji Total Productive Maintenance, SMED i Lean Manufacturing!

Data rozpoczęcia IV edycji – IV kwartał 2024.

Zapraszamy do zapisów!

 

Adam Smith Certificate

Informacje dotyczące szkolenia

34-godzinny program szkoleniowy Ekspert TPM to specjalistyczne szkolenie w formie online. Spotkania z Trenerem przeplatane są interaktywnymi lekcjami na nowoczesnej platformie szkoleniowej Opexity. Wspólnie z ekspertami LUQAM przejdziesz przez 6 modułów szkoleniowych obejmujących zagadnienia, takie jak: Wprowadzenie do koncepcji Lean Management, Total Productive Maintenance – zaawansowany system zarządzania produkcją, Metody i narzędzia lean w środowisku produkcyjnym, Praktyczne aspekty autonomicznego utrzymania ruchu, Strategia zapobiegania awariom i przestojom, SMED – metoda szybkiego przezbrajania maszyn.

Szkolenie Ekspert TPM to kompendium wiedzy dla każdego, kto chce efektywnie zarządzać parkiem maszynowym w swojej firmie.

courses6 miesięczny czas trwania szkolenia
courses6 modułów szkoleniowych
coursesIndywidualne konsultacje z trenerem dla każdego
courses3 spotkania na żywo z trenerem (online)
courses2 certyfikaty (w języku polskim i angielskim)
courses41 lekcji online
coursesTesty potwierdzające zdobytą wiedzę
coursesDostęp do materiałów szkoleniowych z każdego miejsca na świecie
coursesMonitorowanie postępów w nauce

Adresaci szkolenia

/01
Kierownicy i Liderzy Operacyjny
/02
Inżynierowie jakości, produkcji i procesów
/03
Mistrzowie i Brygadziści
/04
Pracownicy działów produkcji i utrzymania ruchu (UR)
/05
Osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów produkcyjnych
/06
Studenci kierunków technicznych zainteresowani tematyką efektywnego zarządzania parkiem maszynowym

Korzyści dla uczestników

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia Ekspert TPM z LUQAM?

 • Prowadzący szkolenie to Praktycy - Eksperci z bogatym doświadczeniem.
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Trenerem.
 • Dostęp do platformy e-learningowej z dodatkowymi materiałami szkoleniowymi.
 • Warsztatowa forma szkolenia wraz z licznymi case studies oraz ćwiczeniami.
 • Zdobyta wiedza poświadczona jest eksperckimi certyfikatami – w języku polskim i angielskim.
 • Praktyczne wzory dokumentów produkcyjnych dla uczestników szkolenia.
 • Jedyny tak bogaty program szkolenia w atrakcyjnej cenie.
six sigma certificates

Program szkolenia

01 Wprowadzenie do koncepcji Lean Management
 • Zasady i cele znanej na całym świecie koncepcji Lean Management,
 • Poznanie 8 rodzajów marnotrawstwa i ich wpływ na doskonalenie procesów w organizacjach,
 • Poznanie genezy, fundamentów i filarów systemu Toyota Production System,
 • Poznanie zasad i korzyści z wdrożenia metody 5S w organizacji,
 • Dobre praktyki w zakresie 5S - przykłady,
 • Audytowanie systemu 5S - planowanie audytów, tworzenie formularzy i harmonogramów, przeprowadzanie audytów i zarządzania działaniami poaudytowymi.
02 Total Productive Maintenance - zaawansowany system zarządzania produkcją
 • Prewencyjne utrzymanie maszyn i urządzeń w odniesieniu do koncepcji ciągłego doskonalenia,
 • Przedstawienie genezy powstania oraz historii rozwoju TPM oraz definicja pojęcia,
 • Przeprowadzenie rachunku opłacalności wdrożenia TPM w organizacji - prewencja vs. plan produkcji,
 • Zarządzanie zmianami w organizacji podczas wdrażania TPM - rola działu produkcji i utrzymania ruchu,
 • Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn,
 • Wpływ systemu 5S na prowadzenie działań prewencyjnych,
 • Omówienie filarów TPM,
 • Wskaźniki TPM, czyli monitorowanie prowadzonych zmian,
 • Omówienie etapów wdrażania TPM,
 • Problemy, pułapki podczas wdrożenia TPM.
03 Metody i narzędzia lean w środowisku produkcyjnym
 • "Idź i zobacz!" - czyli korzyści i zasady dobrego Gemba Walk,
 • Dobre praktyki prowadzenia Spotkań Produkcyjnych,
 • Dzielenia się wiedzą w środowisku produkcyjnym - formularze One Point Lesson, Lesson Learned Card i Kaizen Card,
 • Zarządzanie wizualne i strefy komunikacyjne jako elementy komunikacji z pracownikami,
 • Metody Problem Solving - praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych,
 • Zapobieganie niezamierzonym błędom pracowników - omówienie narzędzia Poka Yoke,
04 Praktyczne aspekty autonomicznego utrzymania ruchu
 • Poznanie procesu wdrażania Autonomicznego Utrzymania Ruchu - 7 kroków do perfekcji,
 • „Machine Day” czyli przywrócenie maszyn do stanu pierwotnego i początek budowy świadomości AM,
 • Omówienie pojęcia Red-Tag - do czego służy i jak może pomóc w prowadzeniu działań naprawczych,
 • Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń,
 • Praktyczne aspekty przeglądów maszyny i wyposażenia oraz tworzenie planów przeglądów AM,
 • Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM,
 • Praktyczne wskazówki dotyczące szkolenia i przygotowania operatorów do prowadzenia samodzielnych działań z zakresu AM,
 • Samoinspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora,
 • Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady „Zero defektów”.
05 Strategia zapobiegania awariom i przestojom
 • Wprowadzenie i 7 kroków Focused Improvement,
 • Definiowanie obszarów do analizy stratyfikacja zidentyfikowanych strat mających wpływ na wydajność maszyn,
 • Omówienie sposobów prowadzenia warsztatów doskonalących,
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu - omówienie metod podejścia zapobiegawczego,
 • Planned Maintenance, badanie krytyczności urządzeń,
 • Tworzenie planów prewencyjnych (PM) - zasady i praktyczne przykłady,
 • Wprowadzenie do CBM (Condition Based Maintenance),
 • Przegląd modeli diagnostycznych, służących do wykrycia symptomów potencjalnego uszkodzenia,
 • Doskonalenie prewencyjnego UR - analiza RCM (Reliability Centered Maintenance),
 • Praktyczne wskazówki zarządzania częściami zamiennymi maszyn.
06 SMED - metoda szybkiego przezbrajania maszyn
 • Wprowadzenie do koncepcji szybkiego przezbrajania maszyn,
 • Sposoby liczenia czasów przezbrojeń maszyn, omówienie wskaźnika OEE,
 • Omówienie poszczególnych etapów SMED,
 • Omówienie dodatkowych narzędzi Lean wspierających proces przezbrojeń maszyn.

Autorzy szkolenia

six sigma certificates
Bartłomiej Tomczyński
Konsultant w zakresie narzędzi optymalizacyjnych
six sigma certificates

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, doświadczony Auditor Ligi Mistrzów 5S. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na studiach podyplomowych Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz Lean Sigma Academy.

six sigma certificates
Robert Bujas
Koordynator Projektów Optymalizacyjnych
six sigma certificates

Specjalista w zakresie zarządzania, Lean Management oraz Problem Solving. Od początku kariery zawodowej związany z obszarami jakości, optymalizacji i zarządzania produkcją. W ramach realizacji projektów pomagał kilkuset firmom z różnych branż. Zarządzał dużymi, wielowątkowymi, angażującymi znaczne zasoby ludzkie badaniami obciążenia pracą dużych zespołów pracowniczych oraz projektami optymalizacji kosztów wytworzenia, projektowania nowych layoutów produkcyjnych i symulacji komputerowych hipotez optymalizacyjnych. Koordynator i auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S, TPM Champion i SMED Challenger. Najprawdopodobniej najbardziej doświadczony specjalista z zakresu 5S w Polsce – zrealizował dziesiątki tysięcy godzin auditów i konsultacji z tego zakresu dla kilkudziesięciu firm.

Materiały próbne

Cena

2990 zł netto + VAT

Ceny w przypadku zniżek korporacyjnych ustalane
są indywidualnie.

Spiesz się, ilość miejsc jest ograniczona!

 

Zachęcamy do

kontaktu!

Partnerzy

FAQ

Skontaktuj się z nami