Lider jakości i bezpieczeństwa żywności

LUQAM we współpracy z innowacyjną platformą Opexity prezentują szkolenie Lider jakości i bezpieczeństwa żywności (Food Quality Leader).

Poznaj system HACCP oraz branżowe normy i standardy zarządzania!

 

Adam Smith Certificate

Najbliższe terminy szkolenia z HACCP

VI Edycja

Start szkolenia: 22.03.2024

VII Edycja

Start szkolenia: 31.10.2024

VIII Edycja

Start szkolenia: I kwartał 2025

Informacje dotyczące szkolenia

Program szkoleniowy Lider jakości i bezpieczeństwa żywności to 40-godzinny cykl spotkań w trybie szkolenie realtime online z trenerami Luqam, przeplatany z lekcjami w formie wideo na nowoczesnej platformie szkoleniowej Opexity. Podczas trzymiesięcznego kursu, wspólnie z ekspertami z branży spożywczej, przejdziesz przez 6 modułów szkoleniowych, które pozwolą Ci zdobyć fachową wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności.

To niepowtarzalna okazja na zostanie Ekspertem ds. jakości i bezpieczeństwa żywności!

coursesDostęp do materiałów szkoleniowych przez 6 miesięcy
courses6 modułów szkoleniowych
coursesIndywidualne konsultacje z trenerem
courses3 spotkania realtime online
courses2 certyfikaty
courses42 lekcje online
coursesTesty potwierdzające zdobytą wiedzę
coursesMożliwość nauki na odległość
coursesMonitorowanie postępów w nauce

Adresaci szkolenia

/01
Pełnomocnicy systemów
/02
Członkowie zespołu ds. HACCP
/03
Technolodzy żywności
/04
Auditorzy wewnętrzni
/05
Kierownicy i specjaliści ds. jakości
/06
Pracownicy branży spożywczej
/07
Studenci kierunków inżynierskich i technicznych
/08
Osoby zainteresowane tematyką jakości i bezpieczeństwa żywności

Korzyści

Dlaczego wybrać właśnie to certyfikowane szkolenie HACCP?

 • Prowadzący szkolenie i autorzy lekcji to eksperci z doświadczeniem w branży spożywczej.
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Trenerem (w cenie szkolenia).
 • Forma szkolenia pozwala na realizację szkolenia we własnym tempie, w dowolnym miejscu i czasie.
 • 6-miesięczny dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej z materiałami szkoleniowymi.
 • Kurs wzbogacony jest licznymi warsztatami i praktycznymi case study, ułatwiającymi przyswajanie wiedzy.
 • Zdobyta wiedza poświadczona jest eksperckimi certyfikatami – w języku polskim i angielskim.
 • Szkolenie przygotowuje pod kątem praktycznym uczestników do pełnienie funkcji Lidera Jakości i Bezpieczeństwa Żywności.
six sigma certificates

Program szkolenia z jakości bezpieczeństwa żywności

01 Wstęp do zarządzania systemowego
 • Szkolenie na żywo z trenerem (1/3)
 • Przegląd norm i standardów w przemyśle spożywczym – HACCP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC
 • Omówienie procesu certyfikacji systemów
 • Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania – ISO 19011 (zarządzanie programem auditów, przeprowadzanie auditu, kompetencje i ocena auditorów, identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności)
 • Omówienie definicji dotyczących systemowego zarządzania jakością
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji – identyfikacja, ocena i analiza ryzyka
02 Wymagania ISO 9001
 • Korzyści z wdrożenia ISO 9001 dla organizacji i jej interesariuszy
 • Kontekst organizacji, zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz planowanie z uwzględnieniem ryzyk i szans
 • Zasoby ludzkie i infrastrukturalne w systemie zarządzania jakością
 • Działania operacyjne w praktyce
 • Ocena skuteczności działań, stabilności procesów oraz poziomu zadowolenia klienta
 • Działania korygujące, ocena przydatności, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania jakością jako elementy procesu ciągłego doskonalenia
03 Systemy zarządzania w branży spożywczej
 • System HACCP oraz jego fundamenty – Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (ang. GHP)
 • Wdrażanie i funkcjonowanie systemu HACCP
 • Oszustwa na żywności (Food Fraud), bezpieczeństwo żywności (Food Safety) i ochrona produktów żywnościowych (Food Defense)
 • Omówienie zagadnień VACCP (Krytyczne punkty kontrolne oceny zagrożenia) i TACCP (Punkty kontroli krytycznej podatności na ataki)
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy ISO 22000 a ISO 9001
 • Szkolenie na żywo z trenerem (2/3)
04 Problem Solving
 • Metoda służąca zapobieganiu błędom - Poka Yoke
 • Metody Problem Solving - praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych
 • Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych
 • Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich zastosowania
 • 6 zasad, służących wykrywaniu braku statystycznej kontroli procesów
05 Zarządzanie systemowe w praktyce
 • Szkolenie na żywo z trenerem (3/3)
 • HACCP – warsztaty z uczestnikami kursu - analiza zagrożeń, wyznaczanie CP i CCP
 • ISO 22000 – warsztaty z uczestnikami kursu - monitorowanie CCP i sytuacje kryzysowe
 • Wymagania ISO 22000, standardów IFS i BRC związane z audytami wewnętrznymi
 • Case study – proces auditu wewnętrznego, przygotowanie raportu z auditu, opis niezgodności, działania poauditowe
06 Kompetencje miękkie w zarządzaniu zespołem
 • Jak być dobrym liderem, czyli efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja
 • Formowanie się zespołu i fazy jego rozwoju
 • Kompetencje członków zespołu i budowanie autorytetu
 • Metody skutecznego słuchania i formułowania komunikatów

Nasi eksperci

six sigma certificates
Anna Pawlik
Trenerka ds. branżowych systemów zarządzania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych
six sigma certificates

Specjalistka w zakresie szkoleń oraz wdrożeń ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, ISO 13485, jak również filozofii i narzędzi Lean Management. Zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. jako Lider Produkcji w grupie Carlsberg. Uczestniczy we wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych wyrobów medycznych. Doskonale odnajduje się w efektywnym powiązaniu wymagań poszczególnych systemów ze specyfiką produkcyjną. Prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

six sigma certificates
Izabela Górecka
Konsultantka ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
six sigma certificates

Specjalistka w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRC. Doświadczony Auditor obszaru produkcyjnego i dostawców, jak również jako strona auditowana i kontrolowana przez zewnętrzne sieci spożywcze oraz instytucje państwowe. Swoje doświadczenie zdobywała również jako Pełnomocnik Systemu Zarządzania oraz Kierownik Produkcji, a także poza sektorem spożywczym – jako Dyrektor Ośrodka Badań. Prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

six sigma certificates
Bartłomiej Tomczyński
Konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych
six sigma certificates

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, doświadczony Auditor Ligi Mistrzów 5S. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na studiach podyplomowych Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz Lean Sigma Academy.

Materiały próbne

Cena

1899 zł netto + VAT

1599 zł netto + VAT

Jesteś studentem? Skorzystaj z dofinansowania do kursu!
Spiesz się, ilość miejsc jest ograniczona!

 

Zachęcamy do

kontaktu!

Partnerzy

FAQ

Masz pytania? Napisz do nas!