Six Sigma Green Belt

LUQAM we współpracy z innowacyjną platformą Opexity prezentują szkolenie Six Sigma Green Belt.

Zdobądź certyfikat Green Belt!

UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapisów!

 

 

Adam Smith Certificate

Wybierz termin szkolenia dla siebie!

VII Edycja

Start szkolenia: 15.05.2023

VIII Edycja

Start szkolenia: 27.10.2023

IX Edycja

Start szkolenia: II kwartał 2024

Informacje dotyczące szkolenia

38 godzinny program szkoleniowy Six Sigma Green Belt prowadzony jest w hybrydowej formie – spotkania online z Trenerami Luqam (Eksperci na poziomie Black Belt i Master Black Belt) przeplatane są interaktywnymi lekcjami na nowoczesnej platformie szkoleniowej Opexity. Wspólnie z ekspertami Uczestnicy szkolenia przejdą przez 8 modułów tematycznych obejmujących poszczególne fazy modelu DMAIC oraz poznają narzędzia Six Sigma i możliwości ich wykorzystania w praktyce.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy zdobędą tytuł Green Belt’a oraz dwa imienne certyfikaty (w języku polskim i angielskim), poświadczające zdobytą wiedzę (certyfikaty są bezterminowe).

 

courses9-miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych
courses8 modułów szkoleniowych
coursesIndywidualne konsultacje z Ekspertem
courses3 spotkania online na żywo z trenerem
courses2 imienne certyfikaty (w języku polskim i angielskim)
courses53 lekcje tematyczne na platformie Opexity
coursesTesty potwierdzające zdobytą wiedzę
coursesPołączenie zajęć na żywo z lekcjami online w trybie wideo
coursesMożliwość samodzielnego monitorowania postępów w nauce

Adresaci szkolenia

/01
Kierownicy Operacyjni
/02
Specjaliści ds. doskonalenia procesów
/03
Obecni i potencjalni liderzy zespołów projektowych
/04
Managerowie i kierownicy prowadzący projekty doskonalące
/05
Inżynierowie jakości, produkcji i procesów
/06
Pełnomocnicy jakości

Korzyści

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Six Sigma Green Belt?

 • Intensywny trening wiedzy i umiejętności pod okiem Ekspertów z bogatym doświadczeniem.
 • Zdobyta wiedza poświadczona jest eksperckimi certyfikatami – w języku polskim i angielskim.
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Trenerem.
 • Doświadczenie w postaci przygotowania i prezentacji projektu Six Sigma Green Belt.
 • 9-miesięczny dostęp do platformy e-learnigowej z materiałami szkoleniowymi.
 • Warsztatowa forma szkolenia wraz z licznymi case studies oraz ćwiczeniami.
 • Praktyczny przewodnik prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z metodologią DMAIC.
six sigma certificates

Program szkolenia

01 Wstęp do Six Sigma
 • Spotkanie otwierające z trenerem - omówienie i rozwinięcie koncepcji Six Sigma.
 • Wprowadzenie do modelu DMAIC,
 • Poznanie podstawowych pojęć statystycznych, takich jak: odchylenie standardowe, średnia, modalna i mediana, populacja, próba badawcza, hipoteza 0 i hipoteza alternatywna, błędy statystyczne,
 • Poznanie podstawowych pojęć statystycznych z zakresu Six Sigma, takich jak: karta projektu, CTQ, rodzaje danych, gage R&R, histogram, macierz oparta na kryteriach, projektowanie eksperymentów, pilotaż, plan kontroli,
 • Role, odpowiedzialności i kompetencje osób zaangażowanych w realizację strategii Six Sigma w organizacji,
 • Omówienie warunków zaliczenia projektu Six Sigma Green Belt oraz przedstawienie zasad realizacji szkolenia.
02 Faza define
 • Omówienie pierwszej fazy modelu DMAIC - dobór projektu i jego związek z celem biznesowym organizacji, wybranie zespołu projektowego, tworzenie karty projektu oraz przygotowanie mapy procesu,
 • Omówienie kryteriów wyboru projektu,
 • Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji - schemat blokowy, value stream mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe,
 • Analiza przepływu - obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy,
 • Value Stream Mapping - wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.
03 Faza measure
 • Omówienie drugiej fazy modelu DMAIC - zdefiniowanie stanu obecnego procesu i jego zdolności, określenie planu gromadzenia danych oraz zatwierdzenie systemu pomiarowego,
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) - cele analizy, czynniki mające wpływ na system pomiarowy, ocena systemu pomiarowego, korzyści z wykorzystania MSA w organizacji,
 • Metoda Kappa - zastosowanie, wykonywanie obliczeń, analiza i interpretacja wniosków,
 • Zdolność maszyn i urządzeń oraz zdolność procesu - parametry określające zdolność, sposoby ich obliczania i interpretacja otrzymanych wyników,
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności - zasady i etapy wykonywania testów R&R,
 • Wykorzystanie statystyki podczas prowadzenia projektów Six Sigma.
04 Faza analyse
 • Omówienie trzeciej fazy modelu DMAIC - analiza czynników wpływających na proces i badanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy nimi,
 • Metody Problem Solving - praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych,
 • Design for Six Sigma - projektowanie nowych wyrobów lub procesów na podstawie określonych przez klienta wymagań,
 • Kreatywność w projektach Six Sigma - analiza schematów myślowych i różnic w sposobach rozwiązywania problemów w zależności od typu osobowości,
 • Praktyczne warsztaty szkoleniowe z trenerem - praca z danymi.
05 Faza improve
 • Omówienie czwartej fazy modelu DMAIC - testowanie nowych rozwiązań, pilotaż, matryce decyzyjne, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści przetestowanych rozwiązań,
 • Projektowanie eksperymentów - poszukiwanie odpowiednich parametrów procesu, w celu redukcji zmienności w procesie - techniki i przykłady wykorzystania DoE w praktyce,
 • FMEA - metoda ukierunkowana na wykrywanie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania wyrobów,
 • DFMEA - Analiza przyczyn i skutków wad projektu/konstrukcji i PFMEA - analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie,
 • Metoda służąca zapobieganiu błędom - Poka Yoke,
 • Poprawa wydajności i efektywności procesów dzięki wykorzystaniu metodologii Hoshin oraz przepływu jednej sztuki,
 • Jak być dobrym liderem, czyli efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja.
06 Faza control
 • Omówienie ostatniej fazy modelu DMAIC - monitorowanie i kontrolowanie procesu,
 • Statystyczna kontrola procesu (SPC) - zbiór metod optymalizacji procesów i ich doskonalenie za pomocą wybranych narzędzi statystycznych,
 • Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych,
 • Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich zastosowania,
 • 6 zasad, służących wykrywaniu braku statystycznej kontroli procesów.
07 Six Sigma w praktyce
 • Elementy gry szkoleniowej na żywo z trenerem.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z modelem DMAIC,
 • Case study - omówienie przykładowych projektów Six Sigma w obszarze produkcji,
 • Case study - omówienie przykładowych projektów Six Sigma w obszarze usług,
 • Robust Design - sposób projektowania produktów lub usług z uwzględnieniem czynników kontrolowanych i niekontrolowanych,
 • Funkcja straty - obliczanie wartości straty dla organizacji, wynikającej z produkowania wyrobów niezgodnie z wymaganiami klienta.
08 Realizacja i obrona projektu Green Belt
 • Indywidualne konsultacje z trenerem (w formie mailowej lub spotkania online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting),
 • Prezentacja i obrona projektu Green Belt przez uczestnika kursu.

Nasi eksperci

six sigma certificates
Marcin Nakielski
Six Sigma Master Black Belt
six sigma certificates

Specjalizuje się w projektach Six Sigma, a także w narzędziach i metodach statystycznych, takich jak: SPC, MSA, DoE. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowisku Product Engineering Leader. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów Six Sigma. Prowadził inicjatywy z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Zajmował się również rozwiązywaniem problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX.

six sigma certificates
Jagoda Król
Koordynator projektów jakościowych
six sigma certificates

Specjalizuje się m.in. w narzędziach z zakresu FMEA, SPC i MSA oraz PPAP i APQP. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się wdrażaniem programu WCM – produkcji klasy światowej, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean, Total Productive Maintenance i World Class Manufacturing.

Materiały próbne

Cena

4500 zł netto + VAT

2899 zł netto + VAT

Spiesz się, ilość miejsc jest ograniczona!

Jesteś studentem? Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia do -50%!

 

Zachęcamy do

kontaktu!

Partnerzy

FAQ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!