Szkolenie Six Sigma Green Belt

LUQAM we współpracy z innowacyjną platformą Opexity prezentują szkolenie Six Sigma Green Belt.

Zdobądź certyfikat Green Belt!

Kolejna edycja już 17 maja 2024!

 

 

Adam Smith Certificate

Wybierz termin szkolenia Green Belt:

IX Edycja

Start szkolenia: 17.05.2024

X Edycja

Start szkolenia: 26.11.2024

XI Edycja

Start szkolenia: II kwartał 2025

Informacje dotyczące szkolenia

38 godzinny program szkoleniowy Six Sigma Green Belt prowadzony jest w hybrydowej formie – spotkania realtime online z Trenerami Luqam przeplatane są lekcjami w formie filmów na nowoczesnej platformie szkoleniowej Opexity. Zajęcia są interaktywne i umożliwiają nie tylko zdobycie fachowej wiedzy, ale przede wszystkim rozwój praktycznych umiejętności.

Uczestnicy szkolenia Six Sigma Green Belt wspólnie z Ekspertami przejdą przez 8 modułów tematycznych obejmujących poszczególne fazy modelu DMAIC oraz poznają narzędzia Six Sigma i możliwości ich wykorzystania w praktyce. Ponadto uczestnicy szkolenia zrealizują własne projekty optymalizacje pod okiem Ekspertów na poziomie Master Black Belt. To niepowtarzalna okazja na rozpoczęcie przygody z Six Sigmą i zdobycie umiejętności pozwalających na bycie Liderem Projektów doskonalących!

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy zdobędą tytuł Green Belt’a oraz dwa imienne certyfikaty (w języku polskim i angielskim), poświadczające zdobytą wiedzę (certyfikaty są bezterminowe).

courses9-miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych w formie wideo
courses38 godzin intensywnego szkolenia obejmującego 8 modułów szkoleniowych
coursesOpieka merytoryczna nad projektem oraz indywidualne konsultacje z Ekspertem
courses3 spotkania realtime online z Trenerami
courses2 prestiżowe certyfikaty (w języku polskim i angielskim)
courses53 lekcje tematyczne na platformie Opexity
coursesTesty wiedzy potwierdzające zdobyte umiejętności
coursesElastyczna forma zajęć - możliwość nauki z dowolnego miejsca na świecie
coursesRealizacja i obrona projektu Six Sigma na poziomie Green Belt

Adresaci szkolenia Six Sigma Green Belt

/01
Osoby odpowiedzialne za usprawnienia i działania optymalizacyjne w organizacji
/02
Obecni i potencjalni liderzy zespołów projektowych
/03
Pracownicy działów jakości i Pełnomocnicy ds. jakości
/04
Pracownicy odpowiedzialni za doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych w organizacji
/05
Inżynierowie procesów i produkcji
/06
Wszystkie osoby biorące udział w projektach usprawniających

Korzyści

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Six Sigma Green Belt?

 • Realne oszczędności wynikające z przeprowadzonych projektów optymalizacyjnych.
 • Intensywny trening wiedzy i umiejętności pod okiem Ekspertów z bogatym doświadczeniem.
 • Zdobyta wiedza poświadczona jest eksperckimi certyfikatami – w języku polskim i angielskim.
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Trenerem.
 • Doświadczenie w postaci przygotowania i prezentacji projektu Six Sigma Green Belt.
 • 9-miesięczny dostęp do platformy e-learnigowej z materiałami szkoleniowymi.
 • Warsztatowa forma szkolenia wraz z licznymi case studies oraz ćwiczeniami.
 • Praktyczny przewodnik prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z metodologią DMAIC.
six sigma certificates

Program szkolenia Six Sigma Green Belt

01 Wstęp do Six Sigma
 • Spotkanie otwierające z trenerem - omówienie i rozwinięcie koncepcji Six Sigma.
 • Wprowadzenie do modelu DMAIC,
 • Poznanie podstawowych pojęć statystycznych, takich jak: odchylenie standardowe, średnia, modalna i mediana, populacja, próba badawcza, hipoteza 0 i hipoteza alternatywna, błędy statystyczne,
 • Poznanie podstawowych pojęć statystycznych z zakresu Six Sigma, takich jak: karta projektu, CTQ, rodzaje danych, gage R&R, histogram, macierz oparta na kryteriach, projektowanie eksperymentów, pilotaż, plan kontroli,
 • Role, odpowiedzialności i kompetencje osób zaangażowanych w realizację strategii Six Sigma w organizacji,
 • Omówienie warunków zaliczenia projektu Six Sigma Green Belt oraz przedstawienie zasad realizacji szkolenia.
02 Faza define
 • Omówienie pierwszej fazy modelu DMAIC - dobór projektu i jego związek z celem biznesowym organizacji, wybranie zespołu projektowego, tworzenie karty projektu oraz przygotowanie mapy procesu,
 • Omówienie kryteriów wyboru projektu,
 • Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji - schemat blokowy, value stream mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe,
 • Analiza przepływu - obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy,
 • Value Stream Mapping - wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.
03 Faza measure
 • Omówienie drugiej fazy modelu DMAIC - zdefiniowanie stanu obecnego procesu i jego zdolności, określenie planu gromadzenia danych oraz zatwierdzenie systemu pomiarowego,
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) - cele analizy, czynniki mające wpływ na system pomiarowy, ocena systemu pomiarowego, korzyści z wykorzystania MSA w organizacji,
 • Metoda Kappa - zastosowanie, wykonywanie obliczeń, analiza i interpretacja wniosków,
 • Zdolność maszyn i urządzeń oraz zdolność procesu - parametry określające zdolność, sposoby ich obliczania i interpretacja otrzymanych wyników,
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności - zasady i etapy wykonywania testów R&R,
 • Wykorzystanie statystyki podczas prowadzenia projektów Six Sigma.
04 Faza analyse
 • Omówienie trzeciej fazy modelu DMAIC - analiza czynników wpływających na proces i badanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy nimi,
 • Metody Problem Solving - praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych,
 • Design for Six Sigma - projektowanie nowych wyrobów lub procesów na podstawie określonych przez klienta wymagań,
 • Kreatywność w projektach Six Sigma - analiza schematów myślowych i różnic w sposobach rozwiązywania problemów w zależności od typu osobowości,
 • Praktyczne warsztaty szkoleniowe z trenerem - praca z danymi.
05 Faza improve
 • Omówienie czwartej fazy modelu DMAIC - testowanie nowych rozwiązań, pilotaż, matryce decyzyjne, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści przetestowanych rozwiązań,
 • Projektowanie eksperymentów - poszukiwanie odpowiednich parametrów procesu, w celu redukcji zmienności w procesie - techniki i przykłady wykorzystania DoE w praktyce,
 • FMEA - metoda ukierunkowana na wykrywanie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania wyrobów,
 • DFMEA - Analiza przyczyn i skutków wad projektu/konstrukcji i PFMEA - analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie,
 • Metoda służąca zapobieganiu błędom - Poka Yoke,
 • Poprawa wydajności i efektywności procesów dzięki wykorzystaniu metodologii Hoshin oraz przepływu jednej sztuki,
 • Jak być dobrym liderem, czyli efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja.
06 Faza control
 • Omówienie ostatniej fazy modelu DMAIC - monitorowanie i kontrolowanie procesu,
 • Statystyczna kontrola procesu (SPC) - zbiór metod optymalizacji procesów i ich doskonalenie za pomocą wybranych narzędzi statystycznych,
 • Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych,
 • Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich zastosowania,
 • 6 zasad, służących wykrywaniu braku statystycznej kontroli procesów.
07 Six Sigma w praktyce
 • Elementy gry szkoleniowej na żywo z trenerem.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z modelem DMAIC,
 • Case study - omówienie przykładowych projektów Six Sigma w obszarze produkcji,
 • Case study - omówienie przykładowych projektów Six Sigma w obszarze usług,
 • Robust Design - sposób projektowania produktów lub usług z uwzględnieniem czynników kontrolowanych i niekontrolowanych,
 • Funkcja straty - obliczanie wartości straty dla organizacji, wynikającej z produkowania wyrobów niezgodnie z wymaganiami klienta.
08 Realizacja i obrona projektu Green Belt
 • Indywidualne konsultacje z trenerem (w formie mailowej lub spotkania online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting),
 • Prezentacja i obrona projektu Green Belt przez uczestnika kursu.

Nasi eksperci

six sigma certificates
Marcin Nakielski
Six Sigma Master Black Belt
six sigma certificates

Specjalizuje się w projektach Six Sigma, a także w narzędziach i metodach statystycznych, takich jak: SPC, MSA, DoE. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowisku Product Engineering Leader. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów Six Sigma. Prowadził inicjatywy z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Zajmował się również rozwiązywaniem problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX.

six sigma certificates
Tomasz Ługowski
Trener szkoleń interpersonalnych
six sigma certificates

Trener szkoleń interpersonalnych z ponad 14-letnim doświadczeniem w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących m.in. komunikacji, zarządzania zespołem, optymalizacją czasu pracy, umiejętnościami liderskimi. Prowadzi Akademię Trenera, której celem jest prezentacja narzędzi umożliwiających właściwe przygotowanie i skuteczne prowadzenie szkoleń i spotkań. Aktualnie na stanowisku kierownika ds. rekrutacji odpowiedzialny jest za opracowywanie narzędzi rozwojowych, systemu ocen okresowych oraz promocji pracowników wewnątrz organizacji.

six sigma certificates
Jagoda Król
Koordynator projektów jakościowych
six sigma certificates

Specjalizuje się m.in. w narzędziach z zakresu FMEA, SPC i MSA oraz PPAP i APQP. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się wdrażaniem programu WCM – produkcji klasy światowej, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean, Total Productive Maintenance i World Class Manufacturing.

Materiały próbne

Cena szkolenia

4599 zł netto + VAT

2999 zł netto + VAT

Spiesz się, ilość miejsc jest ograniczona!

Jesteś studentem? Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia do -50%!

 

Zachęcamy do

kontaktu!

Partnerzy

FAQ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!