Szkolenie Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwo

Luqam wraz z międzynarodową platformą Opexity oraz firmą Aigorithmics dzielą się swoim doświadczeniem, pasją oraz wiedzą w zakresie nowoczesnych technologii, analizy danych i innowacyjnych rozwiązań dla produkcji (i nie tylko).

Start szkolenia – IV kwartał 2024!

 

Adam Smith Certificate

Informacje dotyczące szkolenia

35-godzinny program szkoleniowy Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwo to cykl spotkań prowadzony w formie hybrydowej. Zajęcia „online na żywo” z Ekspertami przeplatane są lekcjami w formie wideo na platformie szkoleniowej Opexity. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać pionierów w obszarze wdrażania rozwiązań Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie. Eksperci przeprowadzoną uczestników szkolenia przez 6 modułów szkoleniowych, obejmujących zagadnienia tematyczne, takie jak: zbieranie i wnioskowanie z danych w koncepcji Industry 4.0, skuteczne zarządzanie danymi w organizacji, sztuczna inteligencja i jej zastosowanie w Przemyśle 4.0, symulacje komputerowe scenariuszy optymalizacyjnych i modelowanie 3D, technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technologii VR) oraz cyberbezpieczeństwo.

coursesSpotkania na żywo z Ekspertami z branży IT i branży produkcyjnej
coursesPraktyczne zajęcia z wykorzystaniem technologii VR
courses2 certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności
coursesMożliwość uczestnictwa w szkoleniu z każdego miejsca na świecie
coursesCzas szkolenia - 35 godzin (w tym 7 godzin stacjonarnie w Krakowie)
coursesWarsztatowa forma zajęć umożliwiająca zdobycie realnych umiejętności
coursesTesty sprawdzające zdobytą wiedzę
courses6 modułów szkoleniowych tworzących unikatowy program szkolenia
coursesSzkolenie utworzone dzięki współpracy firm specjalizujących się w Industry 4.0

Adresaci szkolenia

/01
Managerowie, technolodzy i specjaliści ds. automatyki
/02
Kierownicy i dyrektorzy odpowiedzialni za rozwój i innowacje w firmie
/03
Specjaliści i managerowie IT, którzy chcą zrozumieć kontekst wdrożeń Industry 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych
/04
Analitycy biznesowi, specjaliści ds. analizy danych i raportowania
/05
Studenci kierunków technicznych zainteresowani tematyką związaną z Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwem
/06
Managerowie prowadzący projekty optymalizacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Korzyści

Dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu?

 • Prowadzący szkolenie to Praktycy - Eksperci z bogatym doświadczeniem.
 • 10-tygodniowy dostęp do platformy Opexity z dodatkowymi materiałami szkoleniowymi.
 • Zajęcia z wykorzystaniem technologii VR i symulacji przepływu procesów.
 • Warsztatowa forma szkolenia wraz z licznymi case studies oraz ćwiczeniami.
 • Jedyny taki program merytoryczny szkolenia na rynku łączący w sobie zagadnienia związane z Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwem.
 • Zdobyta wiedza poświadczona jest eksperckimi certyfikatami – w języku polskim i angielskim.
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w biznesie.
six sigma certificates

Program szkolenia Industry 4.0 i cyberbezpieczeństwo

01 Skuteczne zarządzanie danymi w organizacji
 • Dane i ich znaczenie.
 • Od Data-Informed do Data-Driven, czyli organizacja napędzana danymi.
 • Jak zbudować efektywnie działający zespół w organizacji?
02 Zbieranie i wnioskowanie z danych w koncepcji Industry 4.0
 • Tworzenie, monitorowanie i zarządzanie KPI.
 • Mierzenie produktywności danego gniazda produkcyjnego za pomocą KOSU.
 • Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji – schemat blokowy, value stream mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe.
 • Analiza przepływu – obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy.
 • Value Stream Mapping – wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.
 • Statistical Process Control and Measurement Systems Analysis.
 • Statystyczna kontrola procesu (SPC) – zbiór metod optymalizacji procesów i ich doskonalenie za pomocą wybranych narzędzi statystycznych.
 • Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich zastosowania. Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.
03 Sztuczna inteligencja i jej zastosowanie w Przemyśle 4.0
 • Technologie i koncepcje wspierajace budowe organizacji Data-driven - czyli od self service do enterprise scale analytics.
 • Integracja systemów i przepływ danych.
 • Od danych do informacji czyli BI w praktyce.
 • Zarządzanie danymi i ich jakością.
 • Technologia sztucznej inteligencji.
 • Przykładowe algorytmy uczenia maszynowego - drzewa decyzyjne i sieci neuronowe.
 • Data Science i tworzenie modelu w praktyce.
 • Skuteczne wdrażanie rozwiązań AI w organizacji.
 • Czym jest Data Governance? O idei, o Data Management, o nowych stanowiskach i co daje “poukładanie” danych.
 • Skuteczne wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań sztucznej inteligencji w organizacji.
 • Proces wdrażania AI i utrzymania rozwiązań (ML Operations).
 • Aspekty prawne związane z wykorzystaniem danych.
 • Case study - zastosowanie sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0 - wykrywanie anomalii i predictive maintenance, forecasting i analizy what-if.
04 Symulacja scenariuszy optymalizacyjnych
 • Zasady projektowania layoutów produkcyjnych.
 • Symulacja komputerowa - narzędzie pozwalające na modelowanie 3D złożonych systemów produkcyjnych i usługowych oraz testowanie scenariuszy optymalizacyjnych.
 • Praktyczne przykłady wykorzystania symulacji komputerowej i modeli 3D w firmie przemysłowej.
 • Symulacja komputerowa w praktyce - wykorzystanie programu FlexSim do przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych.
 • Rola robotów autonomicznych w przedsiębiorstwach. 4 prawa robotyki.
 • Metody, zalety i ograniczenia wytwarzania addytywnego (Additive Manufacturing - AM).
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście koncepcji Lean Manufacturing.
05 Technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości
 • Wprowadzenie do technologii Augmented reality (AR) i Virtual Reality (VR).
 • Rodzaje i typy urządzeń, trendy i zastosowanie wybranych rodzajów aplikacji, potencjalne zagrożenia dla użytkownika korzystającego z technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.
 • Możliwości wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality - AR).
 • Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem technologii VR. Symulacja procesu szkolenia w środowisku wirtualnym.
 • Augmented Reality i Virtual Reality w branży przemysłowej - zakres i skala optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii AV/VR.
06 Cyberbezpieczeństwo
 • Omówienie pojęcia cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i cyberataku: rodzaje zagrożeń, typy atakujących, motywacja.
 • Czy warto dbać o bezpieczeństwo technologii informatycznych? Rachunek zysków i strat.
 • Implementacja cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
 • Poprawa bezpieczeństwa ludzi, procesów i technologii.
 • Pryncypia cybersecurity.
 • Technologia: Usługi audytu zerowego (security assesment) i stałego utrzymania cyberbezpieczeństwa przy użyciu Security Operations Center (SOC).
 • Procesy i weryfikacja stanu aktualnego wraz z przygotowaniem roadmapy cyber dla 12 miesięcznego okresu.
 • Ludzie: weryfikacja wiedzy dot. higieny cybersecurity.
 • OSINT, socjotechnika i ataki typu phishing wraz z przykładami.
 • Hasła dostępu: wytyczne, metody weryfikacji wycieku, menedżery haseł i Two-factor Authentication (2FA).
 • Bezpieczeństwo urządzeń w firmie oraz w warunkach domowych.
 • Dobre nawyki cybersecurity: wytyczne, szkolenia security awareness, symulowane kampanie phishingowe.

Szkolenie poprowadzą

six sigma certificates
Ireneusz Wochlik
six sigma certificates

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI Law Tech, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W latach 1997-2016 adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Prelegent na szeregu konferencji naukowych i biznesowych. Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning.

six sigma certificates
Tomasz Kardyś
six sigma certificates

Absolwent Politechniki Śląskiej, SGH i Akademii Leona Koźmińskiego w obszarze IT oraz ponad 15-letne doświadczenie na rynku. Współzałożyciel Binary Water sp. z o.o., startupu dostarczającego rozwiązania cybersecurity. Zaplecze techniczne w obszarze sieci komputerowych, biometrii oraz cyberbezpieczeństwa wsparte doświadczeniem presales i sprzedażowym z naciskiem na obszar cybersecurity. Tomek posiada liczne certyfikacje z obszaru projektowego, cyber, rozwiązań chmurowych i poszczególnych technologii wspierających zapewnienie bezpieczeństwa w firmach. Wolny czas spędza przy retro komputerach i twardym sci-fi.

six sigma certificates
Bartłomiej Rachwał
six sigma certificates

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w ramach badań z dziedziny analizy danych w fizyce cząstek elementarnych uczestnicząc w międzynarodowej współpracy LHCb w ośrodku CERN (Szwajcaria), gdzie jednym z podstawowych elementów jego działalności był rozwój oprogramowana eksperymentu oraz analiza danych. Dydaktyk wdrażający nowe technologie w proces dydaktyczny zarządzania projektami, wytwarzania oprogramowania, czy wykorzystania technologii AR/VR. Założyciel i kierownik dydaktycznego laboratorium VR. Jeden z głównych architektów przepływu informacji oraz administrator wydziałowych serwisów zarządzania pracą. Certyfikowany menadżer PRINCE2. Entuzjasta metodyk zwinnych, inicjator współpracy środowiska akademickiego z przemysłem. W LUQAM pełni funkcję koordynatora projektów R&D w zakresie oprogramowania.

six sigma certificates
Łukasz Wilk
six sigma certificates

Trener i konsultant ds. optymalizacji w Luqam. Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Lean i ciągłego doskonalenia. Pracował w międzynarodowych korporacjach na takich stanowiskach jak: Operational Excellence Manager, Continuous Improvement Manager, Lean Koordynator i Pilot. Łukasz był odpowiedzialny za budowę i wdrażanie planów transformacji Lean wraz z najwyższym kierownictwem zakładów produkcyjnych. Ponadto jest to praktyk, który spędził wiele godzin prowadząc warsztaty, szkolenia i wdrażając narzędzia Lean. Specjalizuje się takich narzędziach jak: VSM, analiza przepływu, Hoshin Kanri, Problem Solving, TPM, SMED, SIPOC, QRQC i wiele innych. Łukasz ukończył Politechnikę Rzeszowską z tytułem Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją Odchudzoną – Lean Manufacturing.

six sigma certificates
Martyna Wiącek
six sigma certificates

Absolwentka studiów matematycznych na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH ze specjalizacją ‘Matematyka obliczeniowa i komputerowa’. Data Scientist w firmie Aigorithmics, ekspertka Fundacji AI Law Tech, członkini Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM. Specjalistka od metod statystycznych, numerycznych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia.

Cena szkolenia

4800 zł netto + VAT

Jesteś studentem? Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia!

 

Zachęcamy do

kontaktu!

Partnerzy

FAQ

Kontakt